Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959’da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’nin 64’üncü yılında, Tıp Onur Ödülü, Tıp Bilim Ödülü, Tıp Teşvik Ödülü ile Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri ve Tıp Öğrencileri Proje Ödülleri sahiplerini buldu.

2023 Tıp Onur Ödülü, çocuklarda görülen “fenilketonüri” hastalığının engellenmesinin yanında, hastalığın takibi ve tedavisinde büyük öneme sahip olan “Yenidoğan Taraması” programının Türkiye’de başlatılmasına öncülük eden Prof. Dr. İmran Özalp’a verildi.  Tıp Bilim Ödülü’nün sahibi ise Prof. Dr. Seza Özen oldu. Prof. Özen gerçekleştirdiği çalışmalarla başta Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olmak üzere oto-enflamatuvar hastalıklar ve vaskülitler alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye’de ve uluslararası alanda “pediyatrik romatoloji” bilim dalının gelişmesinde önemli rolü olan, dünya tıp literatürüne “Ankara Kriterleri”ni kazandıran bir isim.  

TAŞOĞLU VE VURAL

Laboratuvarında çeşitli ilaçların biyoaktif molekül kombinasyonlarına tepkilerini ölçebilen otomatize sistemlerle, hasta başı hastalık teşhisini uygun maliyetle yapan, çeşitli sağlık parametrelerini uzun vadede ölçen ve analiz eden cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan Doç. Dr. Savaş Taşoğlu ile translasyonel immünoloji üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında geliştirdiği MOG ve nörofasin antikor testlerini Türkiye’ye kazandırarak binlerce hastanın tanı almasına katkıda bulunan Doç. Dr. Atay Vural da Tıp Teşvik Ödülü’nün sahipleri oldular. 

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü, epigenetik düzenleyici protein “BRD9”un radyoterapi cevabındaki rolünün incelenmesi ve yeni kombinasyonel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder’e verilirken “Kişiselleştirilmiş Tıp” konulu Bilimsel Araştırma Destek Ödülü de ER?-pozitif meme kanseri hastalarının tedavisinde RHEB inhibisyonun etkinliğini test ederek dirençli/hassas hücrelerde (ARID1A-Mutant/ARID1A-WT) ne ölçüde çalıştığını, mevcut klinik ilaçlarla nasıl bir sinerji gösterdiğini ve etki mekanizmalarını ortaya koymak için in vitro preklinik çalışmaları gerçekleştiren Dr. Gözde Korkmaz’ın oldu. 

2023 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü de  “Unilateral ve Bilateral Kortikal Olarak Yayılan Depolarizasyonların İstirahat Durumu Fonksiyonel Bağlantı Üzerine Etkisi” başlıklı çalışmasıyla Muhammed Miran Öncel’e ve “İdiyopatik Pulmoner Fibrozisde ceRNA Düzenleyici Ağın Rolü, Potansiyel Biyobelirteç ve Tedavi Hedeflerinin Sistem Biyolojisi Yöntemleri ile Belirlenmesi” çalışmasıyla Muhammed Fatih Kırcalı’ya verildi. 

‘ÇÖZÜMÜ BILIMDE ARAMAK’

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Ödüllerin 64. yılını kutladığımız bugünlere, dünyayı ve ülkemizi kuşatan başta pandemi sonrası ekonomik krizler ve küresel ısınma gibi sorunların gölgesinde ulaştık” dedi. Eczacıbaşı, “Pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken on binlerce insanımızın hayatına mal olan deprem felaketiyle bir kez daha sarsıldık. Bütün bunlar doğaya, çevreye karşı olan sorumluluklarımız gibi, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha hatırlattı. En büyük ders, her zaman olduğu gibi, çözümü bilimde aramak oldu” diye konuştu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx