Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca UNCITRAL 2. Çalışma Grubu’nun 22-26 Mart’ta yapılan 73. oturumunda sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye’nin ara buluculuk kapsamında kaydettiği gelişmeler ile Singapur Konvansiyonu’nun iç hukuk onay süreci üzerinde duruldu. Ayrıca, 2013’ten bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta ara buluculuğun uygulandığı, bu uyuşmazlıkların yüzde 70’inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtildi. UNCITRAL Arabuluculuk Kuralları kapsamında,