KPSS iptal edilecek mi? DDK KPSS için hata duyurusunda bulundu

Son dakika haberi!

Devlet Denetleme Şurası (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) yönelik tezlerle ilgili incelemelerine başladı.

31 Temmuz’da yapılan KPSS’de çıkan soruların, imtihandan evvel bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu‘na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen dataların titizlikle kıymetlendirilerek gerekli adımların acilen atılacağını söyledi. Erdoğan, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

ERDOĞAN’A RAPORLANACAK

DDK müfettişleri, bugün ÖSYM’nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili ünitelerdeki araştırmalarının akabinde incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

”PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR”

Öncesinde NTV’ye konuşan Devlet Denetleme Kurumu Lideri Yunus Arıncı “Problemli bir durum var gözüküyor” dedi. Arıncı, rapor için bir mühlet öngörmediklerini de kelamlarına ekledi.

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara bahis olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor.

İhtimaller ortasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını hayli fazla etkileneceğini, bu yüzden de imtihanın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir mümkünlük olduğu söyleniyor.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Lideri Prof. Dr. Halis Aygün ise vazifeden alınmıştı.

DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak vazife yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan konsey, yönetimin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli halde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması gayesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki emekçi ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ EVRAKLAR BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki bilinmeyen yahut açık her türlü bilgi, doküman, defter, kayıt, envanter, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Konseyi, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya acele durum raporu hazırlıyor.

KPSS’nin birinci çeşidi geçen hafta sonu yapılmıştı.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde kapalılık temeliyle çalışılıyor. Raporların kapalılık derecesine raporun son halinin verileceği şura toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı heyette kararlaştırılıyor.

60 GÜN MÜHLET VAR

Denetime tabi ilgili, bağlantılı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, konsey raporları üzerine hazırlayacakları yanıtlarını varsa idare heyetlerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri karşılıkları 15 gün içinde konseye göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve tez önlem alınmadığında tamiratı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların ortaya çıkmasından evvel yahut sonra oluşabilecek beklenen ziyan ve olumsuz türel sonuçların engellenmesi maksadıyla incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt konsey liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

CUMHURBAŞKANI’NA SUNULACAK

İvedi durumlarda kontrol ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet Çabuk Durum Raporu, konseyde öncelikle görüşülerek şura liderince Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan Hızlı Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

SORUŞTURMA KARARI CUMHURBAŞKANI’NDA

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma münasebeti, durumun ivediliği, olay, iş ve süreçler ve kararların doğuracağı mümkün sonuçlar ile alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan Tez Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.