Dicle Üniversitesi KPSS 60 puan ile işçi arıyor! Müracaat ne vakit bitecek?

Dicle Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) hususu uyarınca Hemşire, Röntgen Teknikeri, Eczacı, Sıhhat Teknikeri, Öbür Sıhhat Çalışanı, Ofis İşçisi ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite, en az 60 KPSS puan kuralı arıyor. Müracaat koşulları ve biçimine ait ayrıntıları ise haberimizde sizler için derledik. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Dicle Üniversitesi, işçi alımı müracaatları 6 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar üniversitenin  http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresi üzerinden gerekli bilgileri doldurmak ve istenen evrakları yüklemek şartı ile müracaatlarını online olarak tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.(ön ve art yüz)

3-Diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakı (noter tasdikli yahut barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan çeşidi imtihan sonuç dokümanı.

5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)

6-Yalnız DS 02 ve BÜR 01 kısımlarından kurumundan alacağı çalışma müddetini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma evrakını yüklemeleri gerekmekte olup, öteki kısımlarda tecrübe evrakı isteniliyor ise edevletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma müddetini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma evrakını yüklemeleri gerekmektedir.

7-Başvurulan unvanda istenilen sertifikaların eklenmesi.

8-Ehliyet Belgesi

GENEL VE ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen kuralları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile taammüden işlenen bir kabahatten ötürü 1 (bir) yıl yahut daha fazla mühlet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, Ulusal Savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

3-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) imtihanına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi ve kontrat devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olması.

6-Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet mukavelesinde belirtilen kuralları yerine getirmeyenlerin mukaveleleri feshedilecektir.

8-Kanun Kararında Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler yahut mukavelesi tek taraflı fesih edilenler müracaatta bulunamazlar.

9-Nöbet tarzı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma müracaatta bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.

13-Staj müddetleri mesleksel tecrübe olarak kabul edilmeyecektir.

14-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.